Producent:
LECHLER GmbH
D-72555  Metzingen

 www.lechler.com

Przedstawiciel działów Przemysł i Hutnictwo:
Hennlich Sp. z o.o.
Biuro Warszawa: Witold Dudek
ul. Kurhan 16/6, 02-203 Warszawa
tel/fax: 226-685-111, kom: 601-281-278
e-mail: witold.dudek@hennlich.pl


Strona główna             Słownik    Przeliczniki    Montaż    Mocowania    Kodowanie


UWAGA:  Niektóre  pliki  są  w  formacie  PDF,  wymagany  jest  program  Adobe  Reader

(do pobrania z www.adobe.com). Pliki zajmują do 2 MB, oczekiwanie może chwilę potrwać.


Dysze pełnostożkowe - wstęp

  

widok

seria

strona

opis

460,

461

3.5

Dysze pełnostożkowe osiowe z wkładką o ograniczonym blokowaniu się (duży przelot); kąt rozpylania 45,60,90,120º; gwint 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"; materiał: stal 1.4571/316SS, mosiądz, plastik PVDF; zastosowanie: mycie i czyszczenie, chłodzenie par i materiałów, pokrywanie powierzchniowe, napylanie na wypełnienie (maty) w płuczkach (skruberach), ułatwianie reakcji chemicznych.

3.6

405

3.7

Dysza pełnostożkowa osiowa o średnim wydatku; kąt rozpylania 60,90,120º; gwint 1i1/4, 1i1/2, 2"; materiał: stal 1.4571/316SS, mosiądz; zastosowanie: rozpylanie powierzchniowe, zwilżanie wypełnień kolumn reakcyjnych, procesy mycia i czyszczenia, inżynieria chemiczna i procesowa, chłodzenie gazów i produktów, uzdatnianie wody.

403

3.8

Rozpylacze pełnostożkowe osiowe o dużym wydatku; kąt rozpylania 90 i 120º; gwint 2i1/2, 3, 3i1/2, 4"; materiał: odlew szarego żelaza, stal 1.4571/316SS; zastosowanie: napylanie na powierzchnię, rozpylanie na wypełnienie kolumn,  inżynieria chemiczna i procesowa, chłodzenie gazów i materiałów.

Strona główna             Słownik    Przeliczniki    Montaż    Mocowania    Kodowanie

468

3.9

Rozpylacz pełnostożkowy osiowy, pod nakrętkę; kąt rozpylania 60,90,120º; materiał: stal 1.4571/316SS, mosiądz, plastik PVDF; zastosowanie: pokrywanie powierzchni, napylanie, zwilżanie wypełnień, inżynieria chemiczna i procesowa, mycie i czyszczenie, chłodzenie par i materiałów.

422

3.10

Dysza pełnostożkowa kątowa bez wkładki, nie zapychająca się; kąt rozpylania 60,90,120º; materiał: stal 1.4571/316SS, mosiądz, plastik PVDF, PP ; mocowanie: gwint 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, połączenie zaciskowe Bayonet; zastosowanie: procesy mycia i czyszczenia, spłukiwanie,  chłodnictwo gazów, par i materiałów, kondycjonowanie gazów, nanoszenie powierzchniowe, napylanie, zwilżanie mat wypełniających reaktory chemiczne, usuwanie piany, chłodzenie pasma stali w ciągłym odlewaniu stali COS.

422,

423

3.11

422

3.12

502,

503

3.13

Głowica wielodyszowa pełnostożkowa; kąt rozpylania 70 i 130º; gwint 1/2, 3/4"; materiał: stal 1.4571/316SS, mosiądz; zastosowanie: chłodzenie gazów i materiałów, odsiarczanie, płuczki (skrubery), usuwanie chloru, absorpcja, usprawnianie przebiegu reakcji chemicznych poprzez dużą powierzchnię kontaktu.

525

3.14

Dysze deflektorowe pełnostożkowe, nie zatykające się bez wkładki; kąt rozpylania 180º; gwint 1/2"; materiał: mosiądz/stal 1.4310, 1.4571; zastosowanie: ochrona przeciwpożarowa, zastosowania wymagające dalekiego zasięgu pokrywania i dużej powierzchni pokrycia.

 

Dysza posiada certyfikat VDS do zastosowań przeciwpożarowych.

Strona główna             Słownik    Przeliczniki    Montaż    Mocowania    Kodowanie

 

Hennlich Sp. z o.o.
ul. Wilsona 24A
44-190 Knurów

tel:  324206700,  
faks:  324206708
email: hennlich@hennlich.pl

Biuro  Techniczno - Handlowe  Witold  Dudek
ul.   Kurhan   16 / 6,       02 - 203    Warszawa
tel/fax: 226 - 685 - 111, kom:  601 - 281 - 278
email: witold.dudek@hennlich.pl