Producent:
LECHLER GmbH
D-72555  Metzingen

 www.lechler.com

Przedstawiciel działów Przemysł i Hutnictwo:
Hennlich Sp. z o.o.
Biuro Warszawa: Witold Dudek
ul. Kurhan 16/6, 02-203 Warszawa
tel/fax: 226-685-111, kom: 601-281-278
e-mail: witold.dudek@hennlich.pl


Strona główna             Słownik    Przeliczniki    Montaż    Mocowania    Kodowanie


UWAGA:  Niektóre  pliki  są  w  formacie  PDF,  wymagany  jest  program  Adobe  Reader

(do pobrania z www.adobe.com). Pliki zajmują do 2 MB, oczekiwanie może chwilę potrwać.


Dysze dla przemysłu spożywczego - broszura

Dysze dla produkcji napojów - broszura

 

Zastosowania dysz w branży spożywczej:

- Procesy technologiczne i utrzymanie higieny

- Przemysł mięsny i przetwórstwo ryb

- Produkcja dań gotowych, konserw,

  przetwarzanie warzyw i owoców

- Przemysł mleczarski i serowarski

- Piekarstwo i ciastkarstwo

- Napełnianie, butelkowanie, pakowanie

- Załadunek i transport

 

   Dysze Lechler są niezawodne, efektywne i bezpieczne. Podstawowe zastosowania to procesy mycia (produktów, instalacji, zbiorników), suszenia rozpyłowego, pasteryzacji. Dysze mogą być także używane w procesach chłodzenia, suszenia, zdmuchiwania, pokrywania i dezynfekcji. Nasze produkty są niezastąpione w komorach wędzarniczych i przy nanoszeniu dodatków sypkich i płynnych. Jedną z dużych zalet są sposoby montażu które zapewniają odpowiednie ustawienie i szybką wymianę.

 

Poniżej prezentujemy zakres zastosowań dysz wraz z odniesieniami do katalogu produktów.

 

Procesy technologiczne i utrzymanie higieny

Zastosowanie

Wymagania

Model i seria dysz

Parametry

Pasteryzacja

Dysze nieblokujące się o jednorodnej dystrybucji

Dysze kątowe pustostożkowe 302, 

Wydatek 20 l/min,

1,5-2 bar, kąt 90-130º

Pełnostożkowe 422

Mycie wyposażenia (pojemników)

Wysoka siła czyszczenia, odpowiednie pokrycie

Dysze płaskostrumieniowe 632/652, Easy Clip i Memospray 676

3-10 l/min,

3-5 bar, kąt 60º

Mycie i pokrywanie przenośników taśmowych

Krótkie podawanie środka, dysze nieblokujące się

Dysze płaskostrumieniowe 652

3-12 l/h,

2-5 bar, kąt 75º

Mycie małych, średnich i dużych zbiorników, urządzeń, naczyń procesowych, np. maszyny zagęszczające, napełniające, mieszalniki, fermentatory

Wysoka siła czyszczenia, duży zasięg, niskie zużycie wody, niewielkie rozmiary dyszy 

Dysze obrotowe,

kule rozpryskowe

Małe zbiorniki (<1m) 20-60 l/min, 1-2 bar,

kąt 180-360º

Średnie zbiorniki (<3m) 60-200 l/min, 1,5-2,5 bar, kąt do 360º

Duże zbiorniki (>3m) 150-400 l/min, 2-5 bar, kąt do 360º

Sortowanie i transport

Wysoka siła zdmuchiwania, ograniczony hałas

Dysze powietrzne Whisperblast 600

1-5 bar, 10-35 Nm3/h

Przyśpieszanie procesów suszenia i chłodzenia

Ustawienie i montaż dysz

Łatwa instalacja, szybkie i dokładne ustawianie

Systemy szybkiego montażu: Easy Clip i Memospray 676

Zależnie od wyboru

Twistloc 092, połączenia kulowe Eyelet

Suszenie rozpyłowe koncentratów

Bardzo drobna atomizacja

Dysze pełnostożkowe 2SP (oferta specjalna)

Zależnie od wyboru

dysze dwuczynnikowe 712 (oferta specjalna)

Strona główna            Słownik    Przeliczniki    Montaż    Mocowania    Kodowanie

 Przemysł mięsny

 i przetwórstwo ryb

Zastosowanie

Wymagania

Model dysz

Parametry

Komory wędzarnicze

Bardzo drobna atomizacja cieczy, zamgławianie

Dysze pneumatyczne (pełnostożkowe) 156,

<5 l/min, ciecz 1 bar,

powietrze 3 bar

Klimatyzacja powietrza

dla zwierząt

Pustostożkowe 212

<5 l/min, 5-10 bar,

kąt 60-80º

Czyszczenie ciętego mięsa

Wysoka siła czyszczenia

Płaskostrumieniowe 632/652,

5-10 bar,

kąt 30-60º

dysze pełnostożkowe 460/461

Mycie wysokociśnieniowe (wyposażenia i przenośników)

Wysoka siła strumienia, długowieczność

Dysze płaskostrumieniowe 602/608/652

~10 l/min,

80-100 bar,

kąt 15-45º

Mycie kiełbasy 

Całkowite pokrycie

Dysze pełnostożkowe 460/461

5-10 bar,

kąt 90-120º

Strona główna             Słownik    Przeliczniki    Montaż    Mocowania    Kodowanie

Produkcja dań gotowych,

konserw, przetwarzanie warzyw i owoców

Zastosowanie

Wymagania

Model dysz

Parametry

Zwilżanie, pokrywanie (przyprawami, ziołami, witaminami, lukrem, polewami, środkami rozdzielającymi)

Bardzo drobna atomizacja cieczy (małe krople)

Dysze pneumatyczne (pełnostożkowe) 156,

<5 l/min, ciecz 1 bar,

powietrze 3 bar

Variospray (sterowany system napylania)

Zależnie od ciśnienia

dysze dwuczynnikowe 712 (oferta specjalna)

 5-10 bar

Suszenie rozpyłowe, granulacja

Bardzo drobna dystrybucja

Dysze pełnostożkowe 2SP (oferta specjalna)

Zależnie od ciśnienia

Mycie narzędzi kuchennych, mieszalników, maszyn napełniających

Wysoka siła czyszczenia, odporność na ciepło

Dysze obrotowe,

kule rozpryskowe

20-60 l/min, 1-2 bar, kąt 180-360º

Sterylizacja autoklawów

Odporne na wysoką temperaturę, nieblokujące się

Dysze pełnostożkowe 460

2-3 bar,

kąt 90º

Mycie puszek z zewnątrz

Wysoka siła czyszcząca

Płaskostrumieniowe 632/652

~2 l/min, 3 bar,

kąt 45-60º

Mycie warzyw na taśmie

Wysoka siła czyszcząca, nieblokujące się

Dysze płaskostrumieniowe 632/652, Easy Clip 676

3-5 l/min,

2-3 bar,

kąt 45-60º

Blanszowanie warzyw

Jednorodna dystrybucji, ograniczone blokowanie

Dysze kątowe pustostożkowe 302

~20 l/min, kąt 90-120º

Strona główna             Słownik    Przeliczniki    Montaż    Mocowania    Kodowanie

Przemysł mleczarski

i serowarski

Zastosowanie

Wymagania

Model dysz

Parametry

Mycie maszyn napełniających

Wysoka siła czyszczenia, spełnienie standardów higienicznych

Dysze obrotowe

kule rozpryskowe (certyfikat 3A, standardy mycia CIP)

40-200 l/min, 1-3 bar, kąt 360º

Mycie zbiorników

i elementów wyposażenia,

np. mieszalników

40-250 l/min, 1-3 bar, kąt 360º

Mycie form serowych

Wysoka siła strumienia

Płaskostrumieniowe 632/652

10-40 l/min, kąt 45-60º

Pełnostożkowe 460/461/422

2-3 bar, kąt 30-60º

Suszenie rozpyłowe (np. przy produkcji mleka w proszku)

Bardzo drobna atomizacja

Dysze pełnostożkowe 2SP (oferta specjalna)

~10 l/min,

80-100 bar

Rozpylanie środków bakteriobójczych na serze (np. H2O2)

Bardzo drobna atomizacja cieczy

Variospray (sterowany system napylania)

zależnie od ciśnienia, chwilowe podawanie

Strona główna            Słownik    Przeliczniki    Montaż    Mocowania    Kodowanie

Piekarstwo

i ciastkarstwo

Zastosowanie

Wymagania

Model i seria dysz

Parametry

Nadawanie chrupkości

(nawilżanie wypieków)

Drobne krople, mały wydatek

Dysze pneumatyczne (pełnostożkowe) 156,

<5 l/min, ciecz 1 bar,

powietrze 3 bar

Cięcie ciast

strumieniem wody

Skoncentrowany strumień igłowy

Dysze pełnostrumieniowe

0,05-0,1 l/min, 4-15 bar

Nanoszenie dodatków, zwilżanie, pokrywanie (przyprawami, lukrem, polewami, polepszaczami) Bardzo drobna atomizacja cieczy (małe krople)

Dysze pneumatyczne (pełnostożkowe) 156,

<5 l/min, ciecz 1 bar,

powietrze 3 bar

Variospray (sterowany system napylania) Zależnie od ciśnienia
dysze dwuczynnikowe 712 (oferta specjalna)  5-10 bar

Czyszczenie maszyn, urządzeń i zbiorników

Wysoka siła czyszczenia, małe rozmiary

Dysze obrotowe,

kule rozpryskowe

15-40 l/min, 1,5-2 bar, kąt 180-360º

Sortowanie, transport

Wysoka siła zdmuchiwania, ograniczony hałas

Dysze powietrzne Whisperblast 600

2-5 bar, 10-35 Nm3/h,

Mycie i pokrywanie przenośników taśmowych

Krótkie podawanie środka, dysze nieblokujące się

Dysze płaskostrumieniowe 652

3-12 l/h,

2-5 bar, kąt 75º

Strona główna             Słownik    Przeliczniki    Montaż    Mocowania    Kodowanie

Napełnianie

butelkowanie

pakowanie

Zastosowanie

Wymagania

Model dysz

Parametry

Czyszczenie maszyn napełniających i butelkujących

Wysoka siła czyszczenia, małe rozmiary

Dysze obrotowe,

kule rozpryskowe

15-40 l/min, 1,5-2 bar, kąt 180-360º

Mycie butelek z zewnątrz

Wysoka siła strumienia, odpowiednie pokrycie

Dysze płaskostrumieniowe 632/652, przeguby kulowe 092

3-10 l/min,

3-5 bar, kąt 60º

Odgazowanie cieczy

Bardzo drobne krople na dużej powierzchni

Dysze pełnostożkowe 212, 502 (głowica wielodyszowa)

5-10 bar, kąt 130º

Dezynfekcja

Precyzyjne podawanie małych ilości środka

Dysze pneumatyczne (pełnostożkowe) 156

0,2 l/min, kąt 20º

Pełnostożkowe 212

Zależnie od wyboru

Odpowietrzanie i odpienianie szyjki butelki

Skoncentrowany strumień igłowy

Dysze pełnostrumieniowe

0,05-0,1 l/min, 4-15 bar

Usuwanie etykiet

Wysoka siła strumienia, odpowiednie pokrycie

Dysze płaskostrumieniowe 632/652, przeguby kulowe 092

3-5 bar, kąt 30º

Zwilżanie etykiet

Precyzyjne podawanie małych ilości cieczy

Dysze pneumatyczne (pełnostożkowe) 156

0,2 l/min, kąt 20º

Dysze pełnostożkowe 212

Zależnie od wyboru

Suszenie etykiet i butelek

Wysoka siła podmuchu, ograniczenie hałasu

Dysze powietrzne Whisperblast 600

2-5 bar, 10-35 Nm3/h,

Strona główna            Słownik    Przeliczniki    Montaż    Mocowania    Kodowanie

Załadunek i transport

Mycie wyposażenia (pojemników)

Wysoka siła czyszczenia, odpowiednie pokrycie

Dysze płaskostrumieniowe 632/652, Easy Clip i Memospray 676

3-10 l/min,

3-5 bar, kąt 60º

Mycie i pokrywanie przenośników taśmowych

Krótkie podawanie, ograniczone blokowanie się

Dysze płaskostrumieniowe 652.185-275

3-12 l/h,

2-5 bar, kąt 75º

Sortowanie i transport

Wysoka siła zdmuchiwania, ograniczony hałas

Dysze powietrzne Whisperblast 600

2-5 bar, 10-35 Nm3/h,

Mycie beczek z zewnątrz

Wysoka siła zdzierająca, odpowiednie pokrycie 

Dysze płaskostrumieniowe 688/689 (języczkowe), systemy Easy Clip i Memospray 676, 602 (wysokociśnieniowe)

 

 

2-5 bar, kąt 60º

 

wysokie ciśnienie

Mycie wnętrza beczek

Wysoka siła czyszczenia

Dysze obrotowe,

kule rozpryskowe

15-60 l/min, 1,5-2 bar, kąt 180-360º

Usuwanie rozbitego szkła

Wysoka siła czyszczenia

Płaskostrumieniowe 632/652

20 l/min, kąt 60º

Strona główna             Słownik    Przeliczniki    Montaż    Mocowania    Kodowanie

 

Hennlich Sp. z o.o.
ul. Wilsona 24A
44-190 Knurów

tel:  324206700,  
faks:  324206708
email: hennlich@hennlich.pl

Biuro  Techniczno - Handlowe  Witold  Dudek
ul.   Kurhan   16 / 6,       02 - 203    Warszawa
tel/fax: 226 - 685 - 111, kom:  601 - 281 - 278
email: witold.dudek@hennlich.pl